Autorizovaný servis vozidielLexus

Cenníky pravidelnej údržby

Pravidelná údržba vykonaná podľa prísnych kritérií Toyoty/Lexusu je podmienkou pre zabezpečenie dlhej životnosti a spoľahlivosti vášho vozidla. Pravidelnou údržbou si zabezpečíte bezproblémovú funkčnosť svojho vozidla a môžte dosiahnúť aj zníženie celkových nákladov na prevádzku, servis a opravy vozidla. V neposlednom rade si vozidlo s pravidelnou údržbou prevádzanou v autorizovanom servise zachováva vyššiu zostatkovú hodnotu vozidla.
Pravidelná údržba sa vykonáva po dosiahnutí predpísaného počtu najazdených kilometrov alebo v intervaloch uvedených v pláne údržby (spravidla nie dlhších ako 12 mesiacov). Na vozidle sa vykonávajú predpísané úkony podľa štandardov Toyoty/Lexusu.
Autorizovaný servis má k dispozícii vždy najaktuálnejšie servisné informácie a štandardy Toyoty/Lexusu, na základe ktorých vám dokáže zaručiť profesionálne vykonaný servis a údržbu vášho vozidla. Samozrejmosťou je, že okrem činností uvedených v pravidelnej údržbe vám skontrolujeme aj celkový stav a základné funkčné prvky vozidla.

Nižšie sú k dispozícii cenníky pravidelnej údržby pre jednotlivé modely Lexus. 

CT

CT