Autorizovaný servis vozidielLexus

Servis vozidiel

Aby všetky činnosti servisu prebiehali nerušene a Váš čas strávený v servise bol čo najkratší, sú všetky práce plánované. Technik servisu si s Vami dohodne presný čas pristavenia tak, aby Váš program bol čo najmenej narušený a aby servisná činnosť na Vašom vozidle bola skrátená na minimum. Vieme o tom, že najvyššou hodnotou je Váš čas. Preto stačí, ak sa pri ceste okolo nášho servisu zastavíte, alebo zatelefonujete na naše telefónne číslo 041/7065 500 a my si zladíme svoju činnosť s Vašimi potrebami.