Autorizovaný servis vozidielLexus

Služby servisu

Predaj vozidiel nie je možný bez kvalitného servisného zabezpečenia, ktoré si prevádzka Vašich vozidiel vyžaduje. Výrobca vozidiel kladie vysoké nároky na pravidelné preškoľovanie pracovníkov servisu s následným preskúšaním. Súčasťou technického zázemia je kvalitné vybavenie servisných priestorov najmodernejšími špeciálnymi prípravkami a zariadeniami tak, aby každý problém, ktorý sa zistí pri servisovaní vozidla, bol čo najskôr a čo najdokonalejšie odstránený. Všetky pracovné postupy sú riadené technickými postupmi podľa manuálov výrobcu, určenými výhradne pre značkové servisy vozidiel Toyota a Lexus.

V našom servise pre Vás ponúkame tieto servisné činnosti:

 • predpredajný servis
 • záručný servis
 • pozáručný servis
 • bežné opravy
 • rýchloservis
 • klampiarske práce
 • diagnostika
 • predaj náhradných dielov a príslušenstva
 • montáž príslušenstva a doplnkov
 • ponuka služieb pre STK
 • autopožičovňa
 • ponuka originálnych náhradných dielov OPTIFIT

Predpredajný servis

Každé vozidlo, pred odovzdaním do Vášho užívania je skontrolované a jeho funkcie sú preverené, aby po uvedení do prevádzky spĺňalo kritéria a hodnoty, ktoré pre každý konkrétny model vozidla zaručujú tú najvyššiu kvalitu a spoľahlivosť.

Záručný servis

Súčasťou tohto servisu je výkon úkonov kontroly, nastavenia a vyčistenia jednotlivých skupín vozidla. Všetky činnosti sú riadené predpisom výrobcu pre pravidelnú údržbu vozidiel podľa predpísaných časových alebo kilometrických intervalov. Všetky závady zistené počas záručného servisu sú odstránené bezplatne, vrátane výmeny chybných dielov.

Pozáručný servis

Nadväzuje na úkony, ktoré sú pre daný model vozidla predpísané, aj keď už na vozidle skončila doba záruky. Výkonom týchto činnosti garantuje výrobca maximálne predĺženie životnosti nielen jednotlivých skupín, ale aj celého vozidla, včasnou výmenou alebo opravou dielov, ktorých opotrebenie je nad predpísanú hodnotu.

Bežné opravy

Výkon opráv na jednotlivých podskupinách (motor, prevodovka, nápravy a pod.) pri použití originálnych náhradných dielov Toyota a Lexus. Použitím značkových náhradných dielov je garantované uvedenie vozidla do pôvodného stavu, a tým zaručené predĺženie jeho životnosti na maximum.

Rýchloservis

Činnosti, ktoré nevyžadujú zložité pracovné postupy, umožňujúce vykonať na vozidle vo veľmi krátkom čase úkony, ktoré sú pre ďalšie používanie vozidla potrebné alebo vyžadované. Patrí sem najmä: 

 • Výmena oleja (motor, prevodovka, diferenciál)
 • Výmena, oprava, vyváženie pneumatík
 • Meranie emisií vo výfukových plynoch
 • Nastavenie svetlometov
 • Kontrola a nastavenie geometrie

Klampiarske práce

Tvoria neoddeliteľnú súčasť servisných činností. Aj pri tých najzložitejších nehodách, kedy dochádza k veľkým deformáciám na karosérií vozidla, dokážu špeciálne vyškolení pracovníci uviesť vozidlo do pôvodného stavu tak, aby vozidlo spĺňalo hodnoty dané výrobcom a v ďalšom používaní bolo spoľahlivé a bezpečné. Garancia kvality je zaručená používaním modernej vyrovnávacej stolice.

Diagnostika

Správna a presná diagnostika je u moderných a špičkových vozidiel samozrejmou a nevyhnutnou záležitosťou. Zložité elektronické systémy uchovávajú informácie získané z prevádzky vo svojej pamäti, aby v prípade potreby poskytli informácie o stave vozidla, a tým pomohli včas odstrániť možný problém bez ohrozenia spoľahlivosti a bezpečnosti vozidla. Tester pre vozidlá Toyota a Lexus odhalí problém skôr, ako sa na Vašom vozidle prejaví.

Predaj náhradných dielov a príslušenstva

Pre Vás, majiteľov vozidiel Toyota a Lexus, ktorí nevyužívate značkový servis svojich vozidiel, ponúkame úplnú škálu značkových náhradných dielov pre všetky modely vozidiel, nielen pre modely predávané v našej predajnej sieti. Dokonalým systémom využívania elektronického prenosu dát sú dodacie doby skrátené na minimum, čo umožňuje maximálne skrátiť prestoj Vášho vozidla. Presne rovnakým spôsobom Vám garantujeme aj dodávku originálneho príslušenstva, ako aj príslušenstva od iných dodávateľov. Najčastejšie dodávané príslušenstvo pre Vaše vozidlo:

 • Elektronický zabezpečovací systém – alarm, imobilizér
 • Mechanické zabezpečovacie systémy
 • Centrálne zamykanie vozidiel
 • Klimatizácia
 • Elektrické ovládanie okien
 • Audiotechnika – autorádia, CD meniče
 • Ťažné zariadenia – pevné alebo odnímateľné

Montáž príslušenstva a doplnkov

Iba správne namontované príslušenstvo a doplnky zvýšia úžitkovú hodnotu vozidla. Či sú to značkové výrobky Toyota a Lexus, alebo výrobky univerzálne, pracovníci vykonávajúce montáže sú pravidelne preškoľovaní, aby zvýšenie hodnoty vozidla prikúpením príslušenstva a doplnkov spríjemnilo a zjednodušilo používanie Vášho vozidla.

Ponuka služieb pre STK (ceny sú uvedené s DPH)

Komplexná servisná prehliadka 49€
Zmeranie emisií zadarmo
Vystavenie protokolu o stave vozidla zadarmo
Vykonanie technickej kontroly na stanici TK 49€
Vybavenie všetkých administratívnych formalít zadarmo
Cena celkom 98€
(Cena je bez poplatkov za STK a Emisie. Ďalej cena nezahrňuje náhradné diely, prácu potrebnú na ich výmenu a prípadné opravy. Pri oprave vozidla garantujeme 15% zľavu na prácu.)  
Poplatky za STK + Emisie od 50€ do 57€


Autopožičovňa

Servis Lexus AT a.s. prenajíma naším zákazníkom kvalitné a spoľahlivé vozidlá, ktoré sú pravidelne kontrolované a servisované podľa požiadavok výrobcu.

V základnej cene prenájmu je zahrnuté:

 • výmena vozidla v prípade poruchy
 • neobmedzený počet kilometrov
 • povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie v SR aj v zahraničí
 • pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, oleje a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt
 • vybavenie všetkých administratívnych formalít
 • pneumatiky vzťahujúce sa k ročnému obdobiu

Cenník prenájmu vozidiel / deň (ceny sú uvedené s DPH):

 • Lexus GS300       110,60€
 • Lexus RX450h     110,60€

V prípade záujmu o prenájom vozidla sa prosím obráťte na našich prijímacích technikov servisu - tel: 041 /7065 500 alebo technika pre styk so zákazníkmi – 041 / 7065 107

Ponuka originálnych náhradných dielov OPTIFIT

 • repasovaná spojková sada
 • repasovaný štartér, alternátor, A/C kompresor
 • brzdové doštičky, akumulátory, výfuky